CSP ได้รับความเห็นชอบจาก

 

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร

 

HR สัญจร

 

รับข่าวสารจากทางเรา

Facebook

โปรดกรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน *
แบบฟอร์มการลงทะเบียนสัมมนา HR สัญจรประจำปี 2557 
 
แบบฟอร์มการขอใบเสนอราคา งานเลี้ยงปีใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calendar
 
ค่าสัมมนา (รวมค่าวิทยากร, ห้องพัก 1 คืน, อาหารว่าง 2 มื้อ, อาหารกลางวัน 1 มื้อ, อาหารเช้า 1 มื้อ และอาหารเย็น 1 มื้อ) 
 
อาหาร 
 
ห้องพัก 
 
การเดินทาง 
 
 
 
กิจกรรม CSR “HR ชวนกันทำดี ช่วยเหลือสังคมไทย” บริจาคทุนทรัพย์ เสื้อผ้า ขนม ให้กับเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ HIV จากพ่อแม่ ที่ศูนย์ซีนาปีส บ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซ จังหวัดชลบุรี ( ในวันเดินทางกลับ ) 
 
 
 
 
 


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 
โทร       02-2666117-9
 
โทรสาร      0 2-237 9966-7
 
อีเมล์:   info@csp-th.com