CSP ได้รับความเห็นชอบจาก

 

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร

 

รับข่าวสารจากทางเรา

Facebook

 

การศึกษา 

 
ปริญญาโท MBA สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กำลังศึกษา)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (กำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (กำลังศึกษา)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 ปัจจุบัน 
- วิทยากรและนักเขียน
- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทอังประภาสตีล จำกัด
- ที่ปรึกษาด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการชินดัง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
ประสบการณ์ทำงาน 
บริษัท อังประภาสตีล จำกัด     ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ / QMR & EMR
บริษัทช้างอวอดส์ (1959) จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เค.ที. แอพไพรซัล จำกัด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินทรัพย์สินและพัฒนาธุรกิจ
บริษัทเอราวัณฟู๊ด จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Production Planning Manager 
บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง Planning Executive, Assistant to Factory Manager, 
TSI Team, Supervisor 
บริษัทกรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง Supervisor 
 
 
หัวข้อที่บรรยาย 
การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Problem Solving 
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน Supervisory Skill Development 
บริหารงานให้ได้ผล...บริหารคนให้ได้ใจ (สำหรับหัวหน้างาน) 
การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Coaching) 
หัวหน้างาน...กับการเป็นที่ปรึกษาที่ดี (Counseling) 
เทคนิคการค้นหาความสูญเสียและแนวทางการป้องกัน 
5 ส เพื่อการพัฒนาคนพัฒนางาน 
เครื่องมือ 7 อย่างสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น 
ทำงานให้เป็นระบบด้วยหลักการของวงจร PDCA 
Kaizen for People Development 
การป้องกันความผิดพลาดในงานที่เกิดจากคน (Human Error Prevention) 
การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการป้องกัน (Analytical Trouble Shooting) 
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพเพื่อการพัฒนาคน (QC Circle for People Development) 
พัฒนาคนพัฒนางานด้วยหลักการ ECRS 
สร้างพลังความมุ่งมั่น...เพื่อนำพาสู่ความสำเร็จ คิดดี...ชีวีมีสุข (The Power of Positive Thinking) 
เทคนิคการสร้างบารมี (Prestige Building Technique) 
การบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร (Conflict Management) 
กระดาษมหัศจรรย์ สร้างสรรค์ศักยภาพคน ฝึกฝนความเป็นทีม (Value Added people by Paper) 
4 ส กับการทำสิ่งต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ 
หัวหน้างาน...หัวใจไคเซ็น 
ภาวะผู้นำ...ในการพัฒนาคนเพื่อเพิ่มผลงาน 
 
ประวัติการบรรยาย
 
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. สถาบันไทย-เยอรมัน
3. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (PTTPL) ในเครือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท คันทรี่กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
8. Panasonic Electric Works (Thailand) Co Ltd.
9. บริษัท มินิแบร์ จำกัด
10. บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
11. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
12. TK Park อุทยานการเรียนรู้
13. บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
14. บริษัท โตชิบาเซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
15. บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
16. บริษัท เทคนิคคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
17. บริษัท เค.อาร์.ซี.ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
18. บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
19. บริษัท แอดวานซ์ คอมโพสิท ซิสเต็มส์ จำกัด
20. บริษัท คูริตะ จำกัด
21. บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด
22. บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด
23. บริษัท กรุงเทพ สกรีน จำกัด
24. บริษัท เอ เอฟ ซุปเปอร์เซลล์ จำกัด
25. บริษัท วายเอ็มพี ไทยแลนด์ จำกัด
26. บริษัท เซาท์อีสท์เอเชื่ยนแพ็คเกจจิ้งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด   (SEAPACK)
27. POLYTRON (THAILAND) CO., LTD.
28. บริษัท สยามพุงซาน เมทัล จำกัด
29. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด
30. บริษัท โพรเกรส เมเนจเม้นท์ จำกัด
31. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
33. วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
36. กศน. จังหวัดสุรินทร์
37. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
38. สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
39. โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME CORE 3กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ฯลฯ
40. บริษัท เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด
 41. บริษัท ยางไทยเก้ามังกร จำกัด
42. สภากาชาดไทย
 43. บริษัท ไซน์อิ้ง จำกัด 
44. ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟท์ (SCB New York Life)
45. บริษัท โซลิดส์ แอสด์ลิ่ง แอนด์ โปรเซส เอนจิเนียริ่ง จำกัด (SHAPE)
46. การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
47. บริษัท SSUP Group (Cute Press & Oriental Princess)
48. บริษัท สยามโกโก้โปรดักส์ จำกัด
49. บริษัท ไทยซัมมิท  โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
50. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
51. บริษัท ไอพีดีแพคเกจจิ้ง จำกัด
52. บริษัท บูรณาพากรุ๊ป จำกัด
53. บริษัท สหโคเจน จำกัด
54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.ตรัง
55. บริษัท ไทย สแตนเลส สตีล จำกดั (Seagull)
56. Land & House Property
57. สาธารณสุข ลับแล
58. กรมป่าไม้
59. TCL (Thailand) Co., Ltd.
60. บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
61. Golden Thread Co., Ltd.
62. Clause (Thailand) Co., Ltd.
63. กระทรวงยุติธรรม
64. บริษัท ไตตันโค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
65. บริษัท อีซูซุ (ประ้เทศไทย) จำกัด
66. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
67. บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด
68. บริษัท กันยงอิเลคทริก จำกัด (มหาชน)
69. ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท
70. บริษัท เอส.อาร์ ไทร์ จำกัด
71. บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
72. ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา จำกัด
73. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
74. ฯลฯ