CSP ได้รับความเห็นชอบจาก

 

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร

 

ผลงาน Walk Rally

รับข่าวสารจากทางเรา

Facebook

ยุทธการตามล่าหาความสุขและความสำเร็จ
มุ่งมั่นในความสำเร็จเดียวกัน
เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ ด้วยการคิดบวก
ร่วมกันคิด ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
Organization-Wide Teamwork : ทำงานร่วมกันเป็นทีมทั้งองค์กร
สร้างจิตสำนึกรักงาน รักองค์กรให้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ
ปฏิสัมพันธ์ทีม / การสร้างความร่วมมือกับบุคคลอื่น
จัดลำดับความสำคัญก่อน-หลังของงานที่ทำอย่างชาญฉลาด
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมี “ไฟ” ในงานที่ทำ
พบกับทีมงานมืออาชีพ พร้อมรับใช้และบริการท่านด้วยใจจริง

                 

 
 
 
 
 •  
  อาจารย์ธานินทร์ สุวงศ์วาร

   

  การศึกษา
  Bachelor of Education,   Chulalongkorn University, Bangkok, 1980
  Master of Science (Education)  University of Illinois at Chicago (UIC), Illinois, USA
  Thesis  : Age and Sex Differences in Response to Stress during a   Fine Motor Performance Supervised by Dr. Marian E. Kneer. 1985
  Master of Arts   (Industrial & Organization Psychology)
  Thammasat University, Bangkok
  Thesis  : Factors  Related  Front Office Service  Quality of Hotels  in  Bangkok  as  Perceived  by  Supervisors, Supervised by Dr. Sithichok  Waranusanthikul  1998
  Diploma in Human Resource Management. SASIN,   Chulalongkorn University, 2001
  Ph.D in Development Administration: Studying at NIDA (National Institute in Development & Administration)
  ประวัติการทำงาน
  ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการฝ่าย Learning&Education บริษัท ไพร้ซ์ วอร์เตอร์เฮาส์ คูเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  Feb 2001- Feb 2002  : Former, Vice President in Human Resource Development
  Bank of Asia Public Company Ltd
  Aug 1998 - Feb 2001   : Senior Manager - Training and Development GE Capital Thailand
  Aug 1996  - Apr 1998   : Training Manager Thai Chrysler Automotive Co. Ltd.
  Jun  1991 -  Jul 1996  : Senior Manager in Human Resource Development  The Mall Group Co. Ltd

   
 •  
  อ.ภาสกร ลิขิตสัจจากุล

   

  การศึกษา 

   
  ปริญญาโท MBA สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กำลังศึกษา)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (กำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (กำลังศึกษา)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   
   ปัจจุบัน 
  - วิทยากรและนักเขียน
  - ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทอังประภาสตีล จำกัด
  - ที่ปรึกษาด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการชินดัง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   
  ประสบการณ์ทำงาน 
  บริษัท อังประภาสตีล จำกัด     ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ / QMR & EMR
  บริษัทช้างอวอดส์ (1959) จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการพัฒนาธุรกิจ
  บริษัท เค.ที. แอพไพรซัล จำกัด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินทรัพย์สินและพัฒนาธุรกิจ
  บริษัทเอราวัณฟู๊ด จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Production Planning Manager 
  บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง Planning Executive, Assistant to Factory Manager, 
  TSI Team, Supervisor 
  บริษัทกรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง Supervisor 
   
   
  หัวข้อที่บรรยาย 
  การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Problem Solving 
  การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน Supervisory Skill Development 
  บริหารงานให้ได้ผล...บริหารคนให้ได้ใจ (สำหรับหัวหน้างาน) 
  การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Coaching) 
  หัวหน้างาน...กับการเป็นที่ปรึกษาที่ดี (Counseling) 
  เทคนิคการค้นหาความสูญเสียและแนวทางการป้องกัน 
  5 ส เพื่อการพัฒนาคนพัฒนางาน 
  เครื่องมือ 7 อย่างสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น 
  ทำงานให้เป็นระบบด้วยหลักการของวงจร PDCA 
  Kaizen for People Development 
  การป้องกันความผิดพลาดในงานที่เกิดจากคน (Human Error Prevention) 
  การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการป้องกัน (Analytical Trouble Shooting) 
  กิจกรรมกลุ่มคุณภาพเพื่อการพัฒนาคน (QC Circle for People Development) 
  พัฒนาคนพัฒนางานด้วยหลักการ ECRS 
  สร้างพลังความมุ่งมั่น...เพื่อนำพาสู่ความสำเร็จ คิดดี...ชีวีมีสุข (The Power of Positive Thinking) 
  เทคนิคการสร้างบารมี (Prestige Building Technique) 
  การบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร (Conflict Management) 
  กระดาษมหัศจรรย์ สร้างสรรค์ศักยภาพคน ฝึกฝนความเป็นทีม (Value Added people by Paper) 
  4 ส กับการทำสิ่งต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ 
  หัวหน้างาน...หัวใจไคเซ็น 
  ภาวะผู้นำ...ในการพัฒนาคนเพื่อเพิ่มผลงาน 
   
  ประวัติการบรรยาย
   
  1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. สถาบันไทย-เยอรมัน
  3. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (PTTPL) ในเครือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  4. บริษัท คันทรี่กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  5. บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  6. บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
  7. บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
  8. Panasonic Electric Works (Thailand) Co Ltd.
  9. บริษัท มินิแบร์ จำกัด
  10. บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
  11. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  12. TK Park อุทยานการเรียนรู้
  13. บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  14. บริษัท โตชิบาเซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  15. บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
  16. บริษัท เทคนิคคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  17. บริษัท เค.อาร์.ซี.ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  18. บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
  19. บริษัท แอดวานซ์ คอมโพสิท ซิสเต็มส์ จำกัด
  20. บริษัท คูริตะ จำกัด
  21. บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด
  22. บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด
  23. บริษัท กรุงเทพ สกรีน จำกัด
  24. บริษัท เอ เอฟ ซุปเปอร์เซลล์ จำกัด
  25. บริษัท วายเอ็มพี ไทยแลนด์ จำกัด
  26. บริษัท เซาท์อีสท์เอเชื่ยนแพ็คเกจจิ้งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด   (SEAPACK)
  27. POLYTRON (THAILAND) CO., LTD.
  28. บริษัท สยามพุงซาน เมทัล จำกัด
  29. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด
  30. บริษัท โพรเกรส เมเนจเม้นท์ จำกัด
  31. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  33. วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
  34. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
  35. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
  36. กศน. จังหวัดสุรินทร์
  37. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  38. สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  39. โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME CORE 3กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ฯลฯ
  40. บริษัท เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด
   41. บริษัท ยางไทยเก้ามังกร จำกัด
  42. สภากาชาดไทย
   43. บริษัท ไซน์อิ้ง จำกัด 
  44. ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟท์ (SCB New York Life)
  45. บริษัท โซลิดส์ แอสด์ลิ่ง แอนด์ โปรเซส เอนจิเนียริ่ง จำกัด (SHAPE)
  46. การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
  47. บริษัท SSUP Group (Cute Press & Oriental Princess)
  48. บริษัท สยามโกโก้โปรดักส์ จำกัด
  49. บริษัท ไทยซัมมิท  โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
  50. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  51. บริษัท ไอพีดีแพคเกจจิ้ง จำกัด
  52. บริษัท บูรณาพากรุ๊ป จำกัด
  53. บริษัท สหโคเจน จำกัด
  54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.ตรัง
  55. บริษัท ไทย สแตนเลส สตีล จำกดั (Seagull)
  56. Land & House Property
  57. สาธารณสุข ลับแล
  58. กรมป่าไม้
  59. TCL (Thailand) Co., Ltd.
  60. บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
  61. Golden Thread Co., Ltd.
  62. Clause (Thailand) Co., Ltd.
  63. กระทรวงยุติธรรม
  64. บริษัท ไตตันโค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  65. บริษัท อีซูซุ (ประ้เทศไทย) จำกัด
  66. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
  67. บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด
  68. บริษัท กันยงอิเลคทริก จำกัด (มหาชน)
  69. ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท
  70. บริษัท เอส.อาร์ ไทร์ จำกัด
  71. บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
  72. ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา จำกัด
  73. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
  74. ฯลฯ

   

   
 •  
  ดร. อธิปไตย โพแตง
   
  การศึกษา:
  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  การอุดมศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาเอก อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  ประสบการณ์ทำงาน:
  ประธานสถาบันสยามโนว์เลจ แมนเนจเมนท์
  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทเมทโธรหม์สยาม จำกัด
  ที่ปรึกษา บริษัทสเปคแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
  ผู้อำนวยการควบคุมการผลิต  เฟิสท์ทีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  ที่ปรึกษาศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก
  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
   
  หลักสูตรที่บรรยาย
  หลักสูตรจิตวิทยาการบริหารและแผนกลยุทธ์
  หลักสูตรการพัฒนาทีมงาน
  หลักสูตรพัฒนาวิทยากร
  หลักสูตรการมอบหมายงาน-การสื่อสารในองค์กร
  หลักสูตรการพัฒนามนุษยสัมพันธ์เพื่อประสิทธิภาพของงาน
  การบริหารอารมณ์ EQ. การพูด การนำเสนอ  การบริการ  การจัดการฝึกอบรม
  ภาวะผู้นำ การบริหารความขัดแย้งในองค์กร การคิดเชิงบวก การคิดเชิงกลยุทธ์  
  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 
  การเจรจาต่อรองเพื่อการขาย การพูดเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ
  การพัฒนางาน ยุทธศาสตร์การประสานงาน การจัดการความรู้
   
   
  ประสบการณ์ในการบรรยาย
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
  คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  การไฟฟ้านครหลวง
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ธนาคาร สแตนดาร์ท ชาร์เตอร์
  บริษัทพรมไทปิง อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด
  กรมพัฒนาธุรกิจพลังงาน
  ทบวงมหาวิทยาลัย
  สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
  กระทรวงการคลัง
  บริษัท โสสุโก้
  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
  บริษัท มาลีน้ำผลไม้
  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  พรีเมียร์ โพรดักส์
  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
  สำนักงานสาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา
  บริษัท MBK(มหาชน)จำกัด
  สถาบันคุมอง ประเทศไทย
  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บริษัท แอล แอนด์ เอส ชิบาคอน
  บริษัทแสนสิริ พรอพเพอตี้ พลัช
  บริษัท ทิพย์พัฒน์
  สำนักงานสาธารณสุขภาคเหนือ
  โรงพยาบาลในจังหวัด ราชบุรี นครปฐม
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  สำนักระงับข้อพิพาท กระทรวงยุติธรรม
  กรมสรรพากร
  กรมศุลกากร
  การเคหะแห่งชาติ
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
  และอื่นๆอีกมายมาย ฯลฯ
   
 •  
  ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
   
  ตำแหน่งปัจจุบัน
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
  อดีต
                                                                               
  ? เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  ? เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
    คณะสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล
  ? ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลและสาธารณสุข
           
  คุณวุฒิ
         1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยาคลินิก)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต์)สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว.
             ประสานมิตร
         3. ประกาศนียบัตรการวางแผนการศึกษาเด็กเล็ก  ประเทศอิสราเอล
   
  งานและประสบการณ์
  ที่ปรึกษามูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
  ที่ปรึกษาสมาคมสตรีตาบอดแห่งประเทศไทย
  อาจารย์พิเศษโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
  อาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  วิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพการทำงานทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข(OD)ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลกรมแพทย์ทหารบก
  วิทยากรอบรมพัฒนาบุคลาการเดินเพื่อหาสาระแห่งชีวิต(Walk rally)
  วิทยากรรายการครบเครื่องเรื่องผู้หญิง ทางช่อง 7 สี
  วิทยากรรายการวิทยุ สบายสไตล์หมอ FM 98.5
  วิทยากรอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางของกระทรวงสาธารณสุข
  วิทยากรอบรมหลักสูตร Mini MBA คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  วิทยากรอบรมเรื่องทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อป้องกันสารเสพติดและเอดส์ในนักเรียนวัยรุ่น
  วิทยากรอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง(Self-Esteem)
  วิทยากรอบรมเรื่องการให้คำปรึกษา
  วิทยากรการอบรมเรื่องการทำงานทีมแก่ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทไทยบริติชซีคิวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด( มหาชน) ประเทศไทย  จำนวน   5  รุ่น
  วิทยากรการทำงานทีมแก่ผู้บริหารบริษัทเมเจอร์ ซีนีเฟล็ก  จำกัด   10  รุ่น
  วิทยากรเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพแก่พนักงานบริษัทยูนิลีเวอร์จำกัด
  วิทยากรเรื่องศิลปะการพูดของผู้บริหารแก่หลักสูตรนายทหารอาวุโสกองบัญชาการทหารสูงสุด
  วิทยากรศิลปะการพูดของผู้บริหารในหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราช
  วิทยากรการทำงานทีมและการการบริการสู่ความเป็นเลิศแก่พนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพๆและโรงพยาบาลในเครือ
  วิทยากรการบริการที่ประทับใจแก่พนักงาน พยาบาลโรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลเปาโล ฯ และโรงพยาบาลในเครือ รวมทั้งโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล ศูนย์อนามัยสังกัดกรุงเทพมหานคร
  วิทยากรอบรมศิลปะการเป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่มและ การเป็นพิธีกรมืออาชีพของสถาบันพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลและสาธารณสุข
  วิทยากรการจัดการความรู้แก่กลุ่มการพยาบาลวชิรพยาบาล
  วิทยากรการสร้างภาวะผู้นำและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัทเอสโซ่ ไทยออยด์
  วิทยากรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ?วาจารักษาใจ? ให้แก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
  วิทยากรการทำงานทีมและการการบริการสู่ความเป็นเลิศแก่พนักงานโรงแรมตะวันนารามาด้า โรงแรมเรดิสัน
  วิทยากรการสร้างภาวะผู้นำและทีมงานที่มีประสิทธิภาพแก่พนักงานบริษัท TT&T ,บริษัท LOXLEY บริษัท celestica  และบริษัทในเครืออมตะนคร
  วิทยากรการทำงานทีม การพัฒนาองค์กร ภาวะผู้นำให้แก่ผู้บริหารระดับต้นกรมศุลกากร
  วิทยากรการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนาให้หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง กระทรวงสาธารณสุข
  วิทยากรการบริหารความขัดแย้งในองค์กร การเจรจาต่อรอง สื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งในองค์กรโรงพยาบาล สาธารณสุข เทศบาล องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
  วิทยากรการทำงานทีมเพื่อพัฒนาระบบราชการให้กับอัยการ  สำนักอัยการสูงสูด ทั้ง 9 เขตทั่วประเทศ
  วิทยากรการเสริมสร้างบุคลิกภาพแก่ ผู้บริหารระดับกลาง สำนักอัยการสูงสุด
  วิทยากรการวิเคราะห์บุลิกภาพเพื่อการบริหารให้แก่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  วิทยากรการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้แก่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  วิทยากรการทำงานทีมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขให้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศูนย์โรคหัวใจมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล
  วิทยากรการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขเพื่อการพัฒนาองค์กรแก่บุคลากรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการต่างประเทศ
  วิทยากรการพัฒนาศักยภาพกระตุ้นจิตสำนึกบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสู่องค์กรใสสะอาด สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  วิทยากรการพัฒนาศักยภาพการทำงานทีมและคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
  วืทยากรผู้บริหารงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
  วิทยาการการจัดการความเครียด การใช้ชีวิตอย่างสมดุลและมีความสุขให้กับบริษัทเอกชนหลายแห่ง เช่น ไอทีวันผู้ผลิตโปรแกรมซอฟต์แวร์
  วิทยากรงานได้ผลคนเป็นสุข แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  วิทยากรการทำงานทีม และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขให้กับเอกอัครราชทูตประเทศไทย ประจำประเทศต่างๆ กระทรวงการต่างประเทศ
  วิทยากรการสร้างสัมพันธภาพการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ศาลปกครองรุ่นที่ 1
  วิทยากรการสร้างทีมงานคุณภาพสร้างสรรค์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันธัญญารักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช
  วิทยากรหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.)
  วิทยาการทำงานทีม การสื่อสารเพื่อครองใจคน ผู้นำคุณภาพให้แก่บริษัท ไทยวิวัฒน์ประกันภัย
   
 •  
  น.พ. นิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์
   
  ประวัติการศึกษา
  แพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีวิทยา     คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
   
  ตำแหน่งปัจจุบัน 
  - ผู้อำนวยการสถาบันการพูดเพื่อความสำเร็จ  (TalkToTop Training Institute)
  - วิทยากรและที่ปรึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   
  ประสบการณ์การทำงาน
  คณะกรรมการพัฒนากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ (พคบว.) 2539-2544
  ผู้ประกาศข่าว ช่อง 11 ระยอง 2540-2542
  สอบได้ใบอนุญาตผู้ประกาศ
  นักจัดรายการวิทยุ ?รายการสัพเพเหระ เพื่อคุณภาพชีวิต 2541-2542
  พิธีกรและผู้ดำเนินรายการงานต่าง ๆ อีกมากมาย 2541-2544
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ  โรงพยาบาลระยอง  2541-2544
  วิทยากรหลายหลักสูตร
  ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  2542-ปัจจุบัน 
   
  หลักสูตรและหัวข้อในการจัดอบรมสัมมนา
  - สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน(Together We Are One)
  - สร้างทีมสู่ชัยชนะ Build The Winning Team
  - เค้นพลังที่หลับไหลในตัวคุณ Squeeze The Potential Within You
  - การวางแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ Strategic Planning and Result - Based  Management 
  - การจัดทำ Balanced Scorecard ระดับองค์กร Corporated BSC  
  - การพูดในที่ชุมนุมชนแบบมืออาชีพ Profressional Public Speaking
  - สู่เส้นทางวิทยากรและพิธีกรมืออาชีพ Proferssional Trainer & master of ceremonies 
  - ทำงานอย่างไร ให้สร้างสรรค์และมีความสุข How To Work with Creativity and Happiness 
  - ฝ่าทุกปัญหาในชีวิต ด้วยความคิดสร้างสรรค์ Breakthough Any Problems With Creative Ideas 
  - การสร้างพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืนในองค์กร Build The Persistent ESB in Your Organization  
  - ใช้หัวใจให้บริการ คนสำราญ งานสำเร็จ Service With Your Heart  
  - จะเป็นเลิศในบริการนั้นไซร้ ต้องใช้..มาตรฐาน Excellence Service Behavior Standardization  
  - หัวข้ออื่นๆที่หน่วยงานมีความต้องการ
   
   
   
  รายชื่อหน่วยงานที่เคยผ่านการบรรยาย
   
  หน่วยงานภาครัฐ
   
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  กองโรงพยาบาลภูมิภาค สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  กองการประกอบโรคศิลป์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  กองอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
  กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
  สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ(สพฐ)
  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
  กองแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
  ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
  สถาบันราชประชาสมาศัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันประสาท กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ) หรือ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ.เดิม)
  สำนักพัฒนาวิชาการ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  ภาควิชารังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลรามาธิบดี
  ภาควิชารังสีรักษา โรงพยาบาลรามาธิบดี
  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  สโมสรนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยนเรศวร(ร.พ.พุทธชินราช) จังหวัดพิษณุโลก
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี
  วิทยาลัยการแพทย์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร
  สำนักงานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานควบคุมโรค เขต 1 กรุงเทพมหานคร
  สำนักงานควบคุมโรค เขต 3 จังหวัดชลบุรี
  สำนักงานควบคุมโรค เขต 4 จังหวัดราชบุรี
  สำนักงานควบคุมโรค เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานควบคุมโรคเขต 6 จังหวัดขอนแก่น
  สำนักงานควบคุมโรคเขต 9 จังหวัดพิษณุโลก
  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กเขต 10 จังหวัดเชียงใหม่
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
  สำนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
  เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล ภาคใต้
  เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล ภาคเหนือ
  ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  ศูนย์มะเร็งชลบุรี
  ศูนย์มะเร็งลพบุรี
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดชลบุรี
  ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
  ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
  โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร
  โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร
  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
  โรงพยาบาลชลประทาน กรุงเทพมหานคร
  โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ กรุงเทพมหานคร
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 บางเขน กรุงเทพมหานคร(โรงพยาบาลแม่และเด็กเดิม)
  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
  โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
  โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
  โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์
  โรงพยาบาลศูนย์ชัยภูมิ
  โรงพยาบาลสมุทรปราการ
  โรงพยาบาลสมุทรสาคร
  โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
  โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี
  โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
  โรงพยาบาลศูนย์ระยอง
  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จังหวัดปราจีนบุรี
  โรงพยาบาลพะเยา
  โรงพยาบาลกำแพงเพชร
  โรงพยาบาลแพร่
  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
  โรงพยาบาลสิงห์บุรี
  โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
  โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
  โรงพยาบาลนครนายก
  โรงพยาบาลยโสธร
  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
  โรงพยาบาลสิรินธร(โรงพยาบาลโรคติดต่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดิม) จังหวัดขอนแก่น
  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
  โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา
  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(นครนายก)
  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนนทบุรี(โรงพยาบาลชลประทาน)
  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
  โรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
  โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  โรงพยาบาลสามเงา จังหวัดตาก
  โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  โรงพยาบาลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
  โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
  โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  โรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
  โรงพยาบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โรงพยาบาลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
  โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
  โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
  โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
  โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
  โรงพยาบาลไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
  โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
  โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
  โรงพยาบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
  โรงพยาบาลนายูง จังหวัดอุดรธานี
  โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
  โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
  โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
  โรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
  โรงพยาบาลชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
  โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
  โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
  โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
  โรงพยาบาลราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
  โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
  โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง
  โรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง
  โรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
  โรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
  โรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี
  โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
  โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด
  โรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก
  โรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
  โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
  โรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
  โรงพยาบาลละแม จังหวัดชุมพร
  โรงพยาบาลสวี จังหวัดชุมพร
  โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
  โรงพยาบาลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
  โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
  โรงพยาศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
  โรงพยาบาลจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
  ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 27(จันทร์ ฉิมไพบูลย์) กรุงเทพมหานคร
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดพะเยา
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุตรดิตถ์
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชัยนาท
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุดรธานี
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุบลราชธานี
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดราชบุรี
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช จังหวัดราชบุรี
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวดชลบุรี
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระจอมเกล้า จังหวดเพชรบุรี
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดตรัง
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุบลราชธานี
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
  สำนักงานจังหวัดระยอง
  สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตรัง เขต 2
  เทศบาลเมืองชลบุรี
  เทศบาลเมืองชุมพร
  ฝ่ายบริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง
  ที่ว่าการอำเภอชัยบาล จังหวัดลพบุรี
  เทศบาลตำบลสำโรงใต้ สมุทรปราการ
  เทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
  เทศบาลตำบลกุดดู่ จังหวัดหนองบัวลำภู
  เทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู
  โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
  โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัดระยอง
  โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง
  โรงเรียนเพรักษมาตา จังหวัดระยอง
  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง
  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู จังหวัดระยอง
  โรงเรียนเทพา จังหวัดสงขลา
   
  หน่วยงานภาคเอกชน
  บริษัท โตคูมิ อิเล็กโทรนิกค์ (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท นิคอน(ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท ซิงเกิ้ลพอยท์ พาร์ท(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
  บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด
  บริษัท แอ็บบอทท์(ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท ฟาร์มาลิงค์(ประเทศไทย) จำกัด
  โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก
  โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ จังหวัดพิษณุโลก
  โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย 2
  โรงพยาบาลบีเอ็นเอ็ช จังหวัดกรุงเทพ
  โรงพยาบาลกรุงเทพ-จันทบุรี
  โรงพยาบาลกรุงเทพ-ตราด
  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  โรงพยาบาลราชธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โรงพยาบาลโสธราเวช จังหวัดฉะเชิงเทรา
  โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ จังหวัดศรีสะเกษ
  โรงพยาบาลรวมแพทย์ จังหวัดระยอง
  โรงพยาบาลธนบุรี-ศรีแกลง จังหวัดระยอง
  โรงพยาบาลเมืองราช จังหวัดราชบุรี
  บริษัท หาดใหญ่วิชั่นแคร์ จำกัด(คลินิกแว่นหาดใหญ่)
  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งพนักงานไทยฮีโน่ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
   

จัดสัมมนาวอล์คแรลลี่ ทีมบิวดิ้ง กิจกรรมสันทนาการ นันทนาการต่างๆ ( Walk Rally , Outing Activities ,Team building ทีมบิ้วดิ้ง)

 

บริการจัดสัมมนากิจกรรม วอล์คแรลลี่ ทีมบิวดิ้ง สันทนาการ และละลายพฤติกรรมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เราออกแบบกิจกรรมพัฒมนาความคิดและร่างกายของตนเองพร้อมทั้งความสนุกสนาน ทำให้เกิดการผ่อนคลาย จากการเรียนหรือทำงานหนักมาตลอดและเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวกับการ ใช้ชีวิต

 

 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมจัดสัมมนาทีมบิวดิ้ง ( Walk Rally , Outing Activities ,Team building  ทีมบิ้วดิ้ง)

 - จัดสัมมนาเพื่อสร้างความสามัคคี, มีวินัยให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- เสริมสร้างลักษณะผู้นำและรู้จักการเป็นผู้ตามที่ดี
- จัดสัมมนาเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
- มีคุณธรรม ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อองค์กร
- รู้จักตนเอง เข้าใจคนอื่น เคารพตนเอง และผู้อื่น
- จัดสัมมนาเพื่อให้รู้จักการวางแผนการแก้ปัญหาการบริหารเวลาและการสร้างเครือข่าย การติดต่อประสานงาน
- เพื่อส่งเสริมและสร้างเสริมความอดทนต่อความเหนื่อยยากลำบากในหลายสถานการณ์
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมและความกระตือรือร้นในการ ปฏิบัติ และเพื่อให้รู้จักตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น ละลายพฤติกรรม
เพื่อความสนุกสนาน