CSP ได้รับความเห็นชอบจาก

 

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร

 

ผลงาน Walk Rally

รับข่าวสารจากทางเรา

Facebook

                 

 
 
 
 

รับจัดกีฬาสี  Sport Day กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในองค์กร

 

การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะช่วยทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจสดชื่นแจ่มใส มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี และทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี
 
ประเภทกีฬาสากล ได้แก่ กีฬาฟุตบอล/ฟุตซอส, กีฬาวอลเล่ย์บอล, กีฬาแชร์บอล, กีฬาแบดมินตัน, กีฬาตะกร้อ เป็นต้น
ประเภทกีฬาเฮฮา พื้นบ้าน ได้แก่ กีฬาชักกะเย่อ, กีฬาวิ่งกระสอบ, กีฬาวิ่งเปี้ยว, กีฬาวิบาก เป็นต้น
ประเภทกีฬาชายหาด ได้แก่ กีฬาฟุตบอลชายหาด, กีฬาวอลเล่ย์บอลน้ำ, กีฬาวิ่งผลัดซุปเปอร์, กีฬาพลัสกอล์ฟลงทราย, กีฬารถไฟน้ำ เป็นต้น
 
สร้างพลังของ Team Engagement
 
1. ด้วยพลังของ TEAM ที่ ให้ความสาคัญที่ "เป้าหมายที่ท้าทาย"
2. ด้วยพลังของ TEAM ที่ ลงมือทา ตามแผนที่วางไว้
3. ด้วยพลังของ TEAM ที่ มุ่งมั่นในความสาเร็จ Fast, Accurate, stable
4. ด้วยพลังของ TEAM ที่ ไม่ยอมแพ้ และ อดทน และ รู้จักให้กาลังใจ
5. ด้วยพลังของ TEAM ที่ LOVE - CARE - SHARE - HELP ซึ่งกันและกัน
 
sport-2.jpgsport-3.jpgsport-4.jpgsport-5.jpgsport-6.jpgsport-7.jpgsport-8.jpgsport-9.jpgsport-10.jpgsport-11.jpgsport-12.jpgsport-13.jpgsport-14.jpgsport-15.jpgsport-16.jpgsport-17.jpgsport-18.jpgsport-19.jpgsport-20.jpgsport-21.jpgsport-22.jpgsport-23.jpgsport-24.jpgsport-25.jpgsport-26.jpgsport-27.jpgsport-28.jpgsport-29.jpgsport-30.jpgsport-31.jpgsport-32.jpgsport-33.jpgsport-34.jpgsport-35.jpgsport.jpg
 
001-99.jpg001-109.jpg001-150.jpg001-171.jpg001-191.jpg001-199.jpg001-222.jpg001-229.jpg001-253.jpg001-286.jpg001-287.jpg001-291.jpg001-301.jpg001-334.jpg001-371.jpg001-389.jpg001-407.jpg001-413.jpg001-456.jpg001-489.jpg001-528.jpg001-529.jpg001-531.jpg001-546.jpg
 
 
001-1279.jpg001-1299.jpg001-1308.jpg001-1313.jpg001-1333.jpg001-1369.jpg001-1379.jpg001-1391.jpg001-1402.jpg001-1411.jpg001-1432.jpg001-1434.jpg001-1445.jpg001-1451.jpg001-1456.jpg001-1466.jpg001-1483.jpg
 
Futuris Sport Day 16 December 2012_Camera1_0001.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0017.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0036.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0046.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0070.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0074.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0083.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0100.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0110.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0111.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0113.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0118.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0136.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0190.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0248.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0258.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0317.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0388.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0409.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0450.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0475.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0531.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0540.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0586.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0602.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0637.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0639.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0660.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0693.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0704.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0802.JPGFuturis Sport Day 16 December 2012_Camera1_0805.JPG
 
 
64845_372746052750625_894034320_n.jpg419493_372750619416835_287606490_n.jpg420095_372751166083447_749829916_n.jpg421063_372747206083843_206399721_n.jpg421335_372750809416816_1351973385_n.jpg421603_372746106083953_914075132_n.jpg421903_372747682750462_567075507_n.jpg422774_372753586083205_848563503_n.jpg425207_372740912751139_82790742_n.jpg426535_372748056083758_1629419134_n.jpg426937_372748319417065_428321123_n.jpg429628_372756479416249_596747609_n.jpg429677_372753842749846_589040691_n.jpg429785_372754056083158_980013577_n.jpg429853_372749656083598_1270196591_n.jpg430647_372758286082735_377494361_n.jpg430772_372745596084004_1279238792_n.jpg431137_372748736083690_2066200257_n.jpg432374_372756949416202_1939884953_n.jpg
 
 
IMG_7406.JPGIMG_7413.JPGIMG_7507.JPGIMG_7521.JPGIMG_7662.JPGIMG_7675.JPGIMG_7697.JPGIMG_7751.JPGIMG_7827.JPG